Organizare

organigrama-pirgaresti

Subordonare Ierarhica

În directa subordine a primarului Gheorghiţă Marius-Gabriel, se află următoarele direcţii, servicii, birouri şi compartimente:

 • Compartiment contabilitate,financiar
 • Compartiment achiziţii publice
 • Compartiment dezvoltare, urbanism şi amenajarea teritoriului
 • Serviciul voluntar situaţii de urgenţă

În directa subordine a viceprimarului Trifan Daniel se află următoarele direcţii, servicii, birouri şi compartimente:

 • Bibliotecă
 • Compartiment administrativ şi de deservire
 • Serviciul public de salubrizare
 • Compartiment de  alimentare cu apă sat. Pîrîu Boghii şi sat. Pîrgăreşti

În directa subordine a secretarului Giurgiu – Moldovan Diana se află următoarele direcţii, servicii, birouri şi compartimente:

 • Compartiment agricol şi cadastru
 • Compartiment autoritate tutelară
 • Compartiment secretariat,informare şi relaţii cu publicul
 • Asistenţi personali
 • Asistent medical comunitar

 State functii aparat de specialitate primar :

 

Nr. crt. NUME ŞI PRENUME FUNCŢII NIVEL STUDII
1. Gheorghiţă Marius – Gabriel Primar superioare
2. Trifan Daniel Viceprimar medii
3. Giugiu – Moldovan Diana Secretar suprioare
4. Ţîntaru Elena Consilier superior superioare
5. Livadariu Daniela Consilier principal superioare
6. Negri Nicoleta Consilier principal superioare
7. Iulişca Victoria Inspector superior superioare
8. Rotaru Mitruţ Referent principal medii
9. Rotaru Gina – Claudia Consilier principal superioare
10. Toma Daniela Consilier gr.II superioare
11. Rotaru Liliana Bibliotecar gr. IA superioare
12. Peter Iustina  Guard generale
13. Jugaru Dumitru Daniel Conducator auto – microbus scoala profesionale
14. Craciun Marilena Asistent medicalcomunitar postliceale
15. Pirgaru Vincentiu Electromecanic – statie pompare apa profesionale

 

 

 

Comments are closed