Organizare

organigrama

Subordonare Ierarhica

În directa subordine a primarului Iulisca Victoria, se află următoarele direcţii, servicii, birouri şi compartimente:

 • Compartiment contabilitate,financiar
 • Compartiment achiziţii publice
 • Compartiment dezvoltare, urbanism şi amenajarea teritoriului
 • Serviciul voluntar situaţii de urgenţă

În directa subordine a viceprimarului Bortoc Gabriel se află următoarele direcţii, servicii, birouri şi compartimente:

 • Bibliotecă
 • Compartiment administrativ şi de deservire
 • Serviciul public de salubrizare
 • Compartiment de  alimentare cu apă sat. Pîrîu Boghii şi sat. Pîrgăreşti

În directa subordine a secretarului Giurgiu – Moldovan Diana se află următoarele direcţii, servicii, birouri şi compartimente:

 • Compartiment agricol şi cadastru
 • Compartiment autoritate tutelară
 • Compartiment secretariat,informare şi relaţii cu publicul
 • Asistenţi personali
 • Asistent medical comunitar

 State functii aparat de specialitate primar

 

Nr. crt. NUME ŞI PRENUME FUNCŢII DEPARTAMENT
1. Iulisca Victoria Primar
2. Bortoc Gabriel Viceprimar
3. Giugiu – Moldovan Diana Secretar SECRETAR COMUNA
4. Ţîntaru Elena Consilier superior Compartiment contabilitate, financiar si resurse umane
5. Faraon Daniela Consilier superior Compartiment agricol si cadastru
6. Negri Nicoleta Consilier superior Compartiment Achizitii Publice
7. Rotaru Gina Claudia Consilier superior Compartiment administratie publica locala, autoritate tutelara si stare civila
8. Rotaru Mitruţ Referent superior Compartiment dezvoltare, tehnic, urbanism si amenajarea teritoriului
9. Peter Iustina Guard Compartiment administrativ si de deservire
10. Jugaru Dumitru Daniel Sofer Compartiment administrativ si de deservire
11. Rotaru Liliana Bibliotecar Cultura
12. Siloche Viorel Muncitor calificat Compartiment administrativ si de deservire
13. Craciun Marilena Asistent comunitar Compartiment administratie publica locala, autoritate tutelara si stare civila
14. Winkler Mirela Carmen Consilier asistent Compartiment taxe si impozite
15. Dorvos Mihaela Lacramioara Referent asistent Compartiment contabilitate, financiar si resurse umane
16. Imbria Alina Iuliana Referent asistent Compartiment taxe si impozite
17. Pirgaru Vincentiu Muncitor calificat Serviciul de distribuire al apei potabile in satele Piriul Boghii si Pirgaresti

 

 

 

Comments are closed.