2015 1 – 171

Dispozitia nr. 1 / 12.01.2015 privind rectificare in actele de stare civila

Dispozitia nr. 2 / 15.01.2015 privind convocarea Consiliului Local al comunei Pirgaresti, judetul Bacau, in sedinta ordinara din 23.01.2015

Dispozitia nr. 3 / 21.01.2015 privind incetarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei d-lui Fazakas Antal

Dispozitia nr. 4 / 21.01.2015 privind incetarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei d-lui Iancica Alexandru

 Dispozitia nr. 5 / 21.01.2015 privind incetarea dreptului de alocatie pentru sustinerea familiei d-nei Imbrea Adela

 Dispozitia nr. 6 / 21.01.2015 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui Lenghen Romica

Dispozitia nr. 7 / 21.01.2015 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Bortos Simona – Antonina

Dispozitia nr. 8 / 21.01.2015 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui Unguru Cornel

Dispozitia nr. 9 / 21.01.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui Sirbu Daniel

Dispozitia nr. 10 / 21.01.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui Martin Valeriu

Dispozitia nr. 11 / 21.01.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui Stefan Damian

 Dispozitia nr. 12 / 21.01.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui Lacatusu Raimond

 Dispozitia nr. 13 / 21.01.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Dorvos Rozalia

Dispozitia nr. 14 / 21.01.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Lenghen Mariana

Dispozitia nr. 15 / 21.01.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-nei Vas Natalia, avand CNP-2731202047391

Dispozitia nr. 16 / 21.01.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-nei Pargaru Mirabela, avand CNP-2871004041486

Dispozitia nr. 17 / 21.01.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-nei Martin Larisa, avand CNP-2831213045376

Dispozitia nr. 18 / 21.01.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-nei Dorvos Ema – Paula, avand CNP-2910303044427

Dispozitia nr. 19 / 21.01.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-lui Dorvos Raimond, avand CNP-1700711047395

Dispozitia nr. 20 / 21.01.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-nei Ciudor Bianca, avand CNP-2910711044421

Dispozitia nr. 21 / 21.01.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-lui Bortos Mihaita – Lucian, avand CNP-1880131044421

Dispozitia nr. 22 / 21.01.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-lui Burlacu Viorel, avand CNP-1680929047399

Dispozitia nr. 23 / 21.01.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-nei Adam Iuliana, avand CNP-2790110040731

Dispozitia nr. 24 / 23.01.2015 privind stabilirea salarului de baza brut in anul 2015

Dispozitia nr. 25 / 23.01.2015 privind modificarea cuantumului indemnizatiei lunare acordate persoanelor cu handicap grav din comuna Pirgaresti, judetul Bacau

Dispozitia nr. 26 / 28.01.2015 referitor la: modificarea si completarea Dispozitiei nr. 154 / 08.12.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului / examenului de promovare in grad sau trepte profesionale a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Pirgaresti si serviciilor publice de interes local

Dispozitia nr. 27 / 30.01.2015 privind incetarea platii indemnizatiei lunare numitei Alexa Maria, persoana cu handicap grav

Dispozitia nr. 28 / 30.01.2015 privind incadrarea doamnei Alexe Marica, ca asistent personal al persoanei cu handicap gr. I – grav, Alexa Maria

Dispozitia nr. 29 / 30.01.2015 privind suspendarea platii ajutorului social familiei numitului Dorvosu Eusebiu

Dispozitia nr. 32 / 30.01.2015 privind suspendarea alocatiei pentru sustinearea familiei d-lui Dorvosu Eusebiu

Dispozitia nr. 33 / 30.01.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-nei Imbrea Agneza, avand CNP-2700717047393

Dispozitia nr. 34 / 30.01.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-lui Jugaru Dumitru – Daniel, avand CNP-1761003047391

Dispozitia nr. 35 / 30.01.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-nei Csercses Viorica, avand CNP-2571011142069

Dispozitia nr. 36 / 30.01.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-nei Pargaru Simona, avand CNP-2801231045377

Dispozitia nr. 37 / 30.01.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-nei Palau Nicoleta, avand CNP-2851206044429

Dispozitia nr. 38 / 30.01.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-lui Burlacu Felix – Rafael, avand CNP-1750705047391

Dispozitia nr. 39 / 30.01.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-lui Rotaru Catalin, avand CNP-1860611044420

Dispozitia nr. 40 / 30.01.2015 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei d-nei Ciocan Valerica

Dispozitia nr. 41 / 30.01.2015 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei d-nei Zaharia Alina

Dispozitia nr. 42 / 30.01.2015 privind stabilirea salarului de baza brut al d-nei Craciun Marilena, asistent medical comunitar

Dispozitia nr. 43 / 04.02.2015 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achizitie publica in anul 2015

Dispozitia nr. 44 / 04.02.2015 privind constituirea Comisiei pentru receptia bunurilor, serviciilor si a lucrarilor, din cadrul Primariei comunei Pirgaresti, judetul bacau, pentru anul 2015

Dispozitia nr. 45 / 09.02.2015 privind convocarea Consiliului Local al comunei Pirgaresti, judetul Bacau, in sedinta ordinara din 16.02.2015

Dispozitia nr. 46 / 11.02.2015 privind modificarea delimitarii sectiilor de votare din comuna Pirgaresti, judetul bacau

Dispozitia nr. 47 / 16.02.2015 privind acordarea ajutorului de incalzire cu lemne pentru perioada sezonului rece februarie 2015 – martie 2015

Dispozitia nr. 48 / 18.02.2015 privind stabilirea salarului de baza brut a d-lui Rotaru Mitrut, referent principal in cadrul Compartimentului tehnic, urbanism si amenajarea teritoriului

Dispozitia nr. 49 / 24.02.2015 privind aprobarea si acordarea ajutorului social numitei Feru Virginica

Dispozitia nr. 50 / 24.02.2015 privind acordarea indemnizatiei lunare copilului Feru David – cristian, persoana cu handicap grav

Dispozitia nr. 51 / 24.02.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei unui numar de 11 beneficiari

Dispozitia nr. 52 / 24.02.2015 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei d-nei Adam Iuliana

Dispozitia nr. 53 / 24.02.2015 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei d-lui Dorvosu Eusebiu

Dispozitia nr. 54 / 24.02.2015 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei d-nei Dorvos Marinela

Dispozitia nr. 55 / 24.02.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei David Rozina

Dispozitia nr. 56 / 25.02.2015 privind convocarea Consiliului local al comunei Pirgaresti, judetul Bacau, in sedinta extraordinara din data de 27 februarie 2015

Dispozitia nr. 57 / 25.02.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui Dorvos Danut

Dispozitia nr. 58 / 25.02.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui Bucur Viorel

Dispozitia nr. 59 / 04.03.2015 privind distribuirea stocurilor excedentare pe liste de suplimentare, ca urmare a stocurilor de ajutoare alimentare ramase dupa compensarea intre primarii

Dispozitia nr. 60 / 16.03.2015 privind numirea unui curator special

Dispozitia nr. 61 / 16.03.2015 privind acordarea indemnizatiei lunare numitului Vranceanu Constantin, persoana cu handicap grav

Dispozitia nr. 62 / 16.03.2015 privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Pisaru Maria, persoana cu handicap grav

Dispozitia nr. 63 / 16.03.2015 privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Fabian Maria, persoana cu handicap grav

Dispozitia nr. 64 / 17.03.2015 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei d-lui Bortos Mihaita-Lucian

 Dispozitia nr. 65 / 17.03.2015 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei d-na Bortos Cristina

 Dispozitia nr. 66 / 17.03.2015 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei d-na David Rozina

Dispozitia nr. 68 / 17.03.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-ului Cojocaru Cornel

Dispozitia nr. 69 / 17.03.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Dorvos Veronica

 Dispozitia nr. 70 / 17.03.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-ului Cobzaru Sorin

Dispozitia nr. 71 / 17.03.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-ului Feru Gabriel

Dispozitia nr. 72 / 17.03.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-nei Pisaru Gabriela-Ionela, avand CNP-2931031071375

Dispozitia nr. 74 / 17.03.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-nei Sechel Corina, avand CNP-2870523045358

Dispozitia nr. 75 / 17.03.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-nei Pargaru Carmen-Paula, avand CNP-2890603044427

Dispozitia nr. 77 / 23.03.2015 privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

 Dispozitia nr. 78 / 25.03.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-ului Matei Iulian-Gabriel

Dispozitia nr. 79 / 25.03.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-ului Cojocaru Valentin

Dispozitia nr. 80 / 25.03.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-ului Unguru Emil

Dispozitia nr. 81 / 25.03.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-na Birtea Ana Maria

Dispozitia nr. 82 / 25.03.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-na Bucioaca Maricica

Dispozitia nr. 83 / 25.03.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-na Galu Mihaela

Dispozitia nr. 84 / 25.03.2015 privind repunerea in plata a alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Bortos Simona-Antonina

Dispozitia nr. 85 / 25.03.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Martin Iuliana

Dispozitia nr. 86 / 25.03.2015 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Martin Angelica

Dispozitia nr. 87 / 25.03.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-na Pasca Gabriela-Daniela

Dispozitia nr. 88 / 25.03.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-na Martinas Elisabeta

Dispozitia nr. 89 / 31.03.2015 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei unui numar de 18 beneficiari

 Dispozitia nr. 90 / 31.03.2015 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei d-lui Lenghen Romica

  Dispozitia nr. 91 / 31.03.2015 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei d-lui Unguru Cornel

Dispozitia nr. 92 / 31.03.2015 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinerea familiei d-nei Dorvos Ema-Paula

Dispozitia nr. 93 / 31.03.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui Ghitiu Gheorghe

Dispozitia nr. 94 / 31.03.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-na Ciudor Maricica

Dispozitia nr. 95 / 06.04.2015 privind convocarea Consiliului Local al comunei Pirgaresti, judetul Bacau, in sedinta extraordinara din data de 09 aprilie 2015

Dispozitia nr. 96 / 08.04.2015 privind incetarea platii indemnizatiei lunare numitei Fabian Maria, persoana cu handicap grav

Dispozitia nr. 97 / 08.04.2015 privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Ungureanu Victoria, persoana cu handicap grav

Dispozitia nr. 98 / 14.04.2015 privind constituirea Comisiei pentru receptia lucrarilor privind desfiintarea/demolarea Camin cultural in sat Bahna, comuna Pirgaresti, judetul Bacau

Dispozitia nr. 99 / 14.04.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporului pentru conditii vatamatoare de pana la 15% din salariul de baza, functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Primariei comunei Pirgaresti

 Dispozitia nr. 100 / 14.04.2015 privind mentinerea sporurilor pentru conditii periculoase sau vatamatoare, pentru personalul din cadrul Primariei comunei Pirgaresti si a serviciilor publice

 Dispozitia nr. 101 / 24.04.2015 privind convocarea Consiliului Local al comunei Pirgaresti, judetul Bacau, in sedinta ordinara din 30 aprilie 2015

Dispozitia nr. 103 / 30.04.2015 privind incetarea platii ajutorului social familiei numitului Dorvosu Eusebiu

Dispozitia nr. 104 / 04.05.2015 privind nominalizarea persoanelor imputernicite pentru verificarea existentei suprafetelor de teren, respectiv a efectivelor de anumale, atat pe baza datelor din registrul agricol, cat si in teren la fermele/gospodariile agricole detinute de solicitanti, pentru care solicita eliberarea atestatului de producator

Dispozitia nr. 106 / 05.05.2015 privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Martin Anita, persoana cu handicap grav

Dispozitia nr. 106 / 05.05.2015 privind rectificare in actele de stare civila

Dispozitia nr. 107 / 07.05.2015 privind acordarea indemnizatiei lunare numitei Lacatus Varvara, persoana cu handicap grav

Dispozitia nr. 108 / 07.05.2015 privind aprobarea procedurii de organizare si desfasurare a examenului de promovare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primariei comunei Pirgaresti si serviciilor publice de interes local

Dispozitia nr. 109 / 12.05.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Galu Cristina, avand CNP-2680429047392

Dispozitia nr. 110 / 12.05.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Imbrea Iuliana, avand CNP-2750718047397

Dispozitia nr. 111 / 12.05.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Andar Adina-Paula, avand CNP-2920816044427

Dispozitia nr. 112 / 12.05.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Fazakas Monica, avand CNP-2631030140315

Dispozitia nr. 113 / 12.05.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnului Matei Valentin, avand CNP-1700226047396

Dispozitia nr. 114 / 12.05.2015 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnului Lenghen Gheorghe

Dispozitia nr. 115 / 12.05.2015 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-nei Alexe Rodica-Iuliana

 Dispozitia nr. 116 / 12.05.2015 privind incetarea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-nei Ciudor Luminita-Elisabeta

 Dispozitia nr. 117 / 12.05.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Feru Antonina

Dispozitia nr. 118 / 12.05.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Dorvos Rozalia

Dispozitia nr. 119 / 12.05.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Ghitiu Elisabeta

Dispozitia nr. 120 / 12.05.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Feru Mihaela

Dispozitia nr. 121 / 12.05.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Stefan Adina

Dispozitia nr. 122 / 12.05.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui Alecsa Gelu

Dispozitia nr. 123 / 12.05.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui Burlacu Felix-Rafael

Dispozitia nr. 124 / 12.05.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui Pisaru Pavel

Dispozitia nr. 126 / 12.05.2015 privind repunerea in plata a alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Pisaru Agneza-Claudia

Dispozitia nr. 127 / 18.05.2015 privind repunerea in plata a alocatiei pentru sustinerea familiei d-ului Dorvos Aurel

Dispozitia nr. 128 / 15.05.2015 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Palau Nicoleta

Dispozitia nr. 129 / 15.05.2015 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Rotaru Iulia-Cristina

Dispozitia nr. 130 / 15.05.2015 privind repunerea in plata a alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Fabian Claudia-Simona

Dispozitia nr. 131 / 22.05.2015 privind convocarea Consiliului Local al comunei Pirgaresti, judetul Bacau, in sedinta ordinara din 28 mai 2015

Dispozitia nr. 132 / 02.06.2015 privind incetarea platii indemnizatiei lunare numitei Dascalu Cecilia, persoana cu handicap grav

 Dispozitia nr. 133 / 02.06.2015 privind constituirea Comisiei de consurs si a Comisiei de solutionare a contestatiilor pentru examenul de promovare in grad profesional superior a personalului contractual din cadrul Compartimentului secretariat, informare si relatii cu publicul

  Dispozitia nr. 134 / 08.06.2015 privind constituirea Comisiei care sa asigure procesul de predare-primire a suprafetelor de pajisti permanente apartinand domeniului privat al comunei Pirgaresti si inchiriate unui numar de 6 crescatori de animale

Dispozitia nr. 135 / 12.06.2015 privind convocarea Consiliului Local al comunei Pirgaresti, judetul Bacau, in sedinta ordinara din 18 iunie 2015

Dispozitia nr. 136 / 17.06.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Aburdi Mirela, avand CNP-2830108044431

Dispozitia nr. 137 / 17.06.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Amagdei Mihaela-Georgeta, avand CNP-2830129044443

Dispozitia nr. 138 / 17.06.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Ioja Gela, avand CNP-2880903420047

Dispozitia nr. 139 / 17.06.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei doamnei Zaharia Alina, avand CNP-2850328044428

 Dispozitia nr. 140 / 17.06.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinearea familiei d-lui Pisaru Pavel

 Dispozitia nr. 141 / 17.06.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinearea familiei d-lui Sima Edi-Florin

Dispozitia nr. 142 / 17.06.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinearea familiei d-lui Burlacu Viorel

Dispozitia nr. 143 / 15.05.2015 privind suspendarea alocatiei pentru sustinearea familiei d-nei Ghitiu Mikaela-Cristina

Dispozitia nr. 144 / 17.06.2015 privind repunerea in plata a alocatiei pentru sustinearea familiei d-nei Dorvosu Ana-Roxana

Dispozitia nr. 145 / 18.06.2015 privind delegarea atributiilor de secretar al comunei Pirgaresti, pe perioada efectuarii concediului de odihna, d-nei Rotaru Gina-Claudia, consilier principal in cadrul aparatului de specialitate al primarului

Dispozitia nr. 146 / 18.06.2015 privind promovarea in grad profesional superior a d-nei Toma Daniela, ca urmare a promovarii examenului desfasurat la data de 15.06.2015

 Dispozitia nr. 147 / 29.06.2015 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinearea familiei unui numar de 17 beneficiari

Dispozitia nr. 149 / 10.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinearea familiei d-lui Bucur Viorel

Dispozitia nr. 150 / 10.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinearea familiei d-lui Adam Raimond

Dispozitia nr. 151 / 10.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinearea familiei d-lui Unguru Emil

Dispozitia nr. 152 / 10.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinearea familiei d-lui Cojocaru Cornel

Dispozitia nr. 153 / 10.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinearea familiei d-lui Palau Stefan

Dispozitia nr. 154 / 10.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinearea familiei d-lui Ciudor Maricica

Dispozitia nr. 155 / 10.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinearea familiei d-lui Mate Vincentiu

Dispozitia nr. 156 / 10.07.2015 privind incetarea dreptului la alocatie pentru sustinearea familiei d-nei Csercses Viorica

Dispozitia nr. 157 / 10.07.2015 privind suspendarea alocatiei pentru sustinearea familiei d-nei Pisaru Gabriela-Ionela

Dispozitia nr. 158 / 10.07.2015 privind repunerea in plata a alocatiei pentru sustinearea familiei d-nei Palau Nicoleta

Dispozitia nr. 159 / 10.07.2015 privind repunerea in plata a alocatiei pentru sustinearea familiei d-nei Rotaru Lucretia

Dispozitia nr. 160 / 10.07.2015 privind suspendarea alocatiei pentru sustinearea familiei d-nei Bucur Rozalia

Dispozitia nr. 161 / 21.07.2015 privind numirea unui curator special pentru minora Bencheea Cristina-Maria

Dispozitia nr. 162 / 21.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-lui Alecsa Gelu

Dispozitia nr. 163 / 21.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Feru Iuliana

Dispozitia nr. 164 / 21.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Rotaru Nicoleta

Dispozitia nr. 165 / 21.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Pasca Gabriela Daniela

Dispozitia nr. 166 / 21.07.2015 privind modificarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Ghitiu Elisabeta

Dispozitia nr. 167 / 21.07.2015 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-nei Burlacu Cristina

Dispozitia nr. 168 / 21.07.2015 privind suspendarea alocatiei pentru sustinerea familiei d-ului Unguru Viorel

Dispozitia nr. 169 / 21.07.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-nei Trifan Angelica, avand CNP-2620925040734

Dispozitia nr. 170 / 21.07.2015 privind stabilirea dreptului la alocatia pentru sustinerea familiei d-ului Rotaru Silvestru, avand CNP-1770103047411

Dispozitia nr. 171 / 24.07.2015 privind convocarea Consiliului Local al comunei Pirgaresti, judetul Bacau, in sedinta ordinara din 30 iulie 2015

Comments are closed.