Despre noi

Comuna

COMUNA PÎRGĂREŞTI îşi întrupează fiinţa în cinci sate, fiecare cu personalitatea sa distinctă: Pîrgăreşti – satul de resedinţă, Pîrîu Boghii, Satu Nou, Nicoreşti, Bahna.

Centrul comunei se află în satul Pîrgăreşti, întâlnindu-se în acest loc principalele obiective administrative şi socio-culturale cum ar fi : primăria,dispensarul uman, postul de poliţie, societăţi comerciale.

 

ISTORICUL COMUNEI

Pîrgăreştiul face parte din comunele subcarpatice ale judeţului Bacău, se bucură de o aşezare deosebită. Varietatea condiţiilor naturale, exprimată prin structură, relief, climă, apă,soluri, faună, vegetatie se caracterizează printr-o varietate de resurse specific microregiunii trotuşene,care au intrat în circuitul economic încă din cele mai îndepărtate timpuri.

Cercetările arhelogice au confirmat că pe aceste locuri au existat aşezări omeneşti din cele mai vechi timpuri, încă din perioada paloliticului aşa cum dovedesc descoperirile arheologice de la Podei, Tg.Ocna, Viişoara, Tg.Trotuş, Coşna, Pîrîu Boghii şi Pîrgăreşti. Mărturii arhelogice atestă cu certitudine prezenţa populaţiei autohtone daco-romane în a doua jumătate a sec. IV şi începutul sec.V e.n. şi ocupaţiile de bază ale strămoşiilor, cum ar fi:creşterea animalelor,cultivarea pământului,pescuitul şi meşteşugurile casnice.

În anul 1410, într-un document dat de Alexandru cel Bun se pomeneşte de drepturile de proprietate ale lui Domoncus asupra unor terenuri din Grozeşti, aşezare veche în extremitatea sudică a localităţii Pîrgăreşti.De unde deducem că aşezarea era cunoscută sub această denumire înainte de domnia lui Alexandru cel Bun.

Având în vedere că satele Pîrîu Boghii şi Pîrgăreşti au aparţinut de Tg. Trotuş, vechi târg medieval, este demn de consemnat că aşezarea de la Pîrgăreşti a avut aceeaşi importanţă , participând în egală măsură în derularea evenimentelor din vremurile trecute. Denumirea Pîrgăreşti a comunei provine de la consilierii ce conduceau târgul (pârgari),care s-au stabilit pe partea dreaptă a râului Trotuş.

Toată valea Trotuşului are o încărcătură istorică prin evenimentele care s-au succedat de-a lungul anilor. În anul 1467 pe aici au trecut armatele invadatoare ale lui Matei Corvin (poalele Coşnei), Ştefan cel Mare organizează mai multe campanii împotriva scaunelor secuieşti din Transilvania .

În anul 1600, Eroul Unirii celor trei ţări române, Mihai Viteazul a trecut prin pasul Oituz şi prin Pîrgăreşti pe la poalele Coşnei , în Moldova, cu 1700 de leftegii, la 17 mai , după care a înaintat de la Tg.Trotuş spre Bacău ,unde după o luptă prelungită de o zi cu mercenarii lui Ieremia Movilă,ocupa Bacăul la 18 mai ,băcăuanii primindu-l bucuroşi.

Năvălirea turcilor a dus la distrugerea unei părţi a localităţii Pîrgăreşti ,unde sunt şi astăzi urmele vechii vetre a satului din zona actuală , ca urmare şi acest sat al comunei poartă numele Satu Nou.

Răscoala din 1907, pe locurile acestea, a avut drept centru Oneştiul,dar a luat parte şi populaţia satelor noastre.

O pagină glorioasă în istoria acestor locuri, a reprezentat-o primul război mondial.Frontul de pe Valea Trotuşului prin luptele de la Oituz, Grozeşti,Cireşoaia ,Clăbucel, Sticlărie,Coşna au atras atenţia întregii tări.

Luptele de la Oituz, din aproprierea localităţii noastre, poarta de trecere din Transilvania şi Moldova ca şi cele de la Cireşoaia-Tg.Ocna,au un ecou nepieritor şi în rândul locuitorilor noştri.

În anul 1917, satele noastre au fost teatru de război, dealul Coşna aflat în satul Nicoreşti al comunei Pîrgăreşti, constitue o pagină de glorie în luptele duse de ostaşii noştri contra cotropitorilor austro-ungari.

Concomitent cu declanşarea bătăliilor de la Mărăşti, Mărăşeşti, Grupul Gerok a organizat o puternică ofensivă în sectorul Oituz ,având ca ţintă ocuparea celor mai importante localităţi de pe valea Trotuşului .Ofensiva a început printr–un puternic atac pe Valea Oituzului,reuşind să pătrundă în dispozitivul trupelor noastre, cucerind mai multe puncte de rezistenţă ale diviziilor 7 şi 6 infanterie .Divizia 7 s-a retras cu pierderi mari spre Slănic şi muntele Coşna (cota 789),păstrând legătura cu Devizia 6 infanterie,care se află pe dealul Matiuşca. De pe dealul Coşna ,au contraatacat trei companii româneşti, care au fost respinse de inamic. Aici a căzut, ucis de gloanţe, căpitanul Paul Berge,ofiţer francez.

Localitatea Pîrgăreşti, una din cele mai mici ca suprafată din judeţul Bacău se află în partea de sud-est a oraşului Tg. Ocna şi este formată din satele Pîrîu Boghii, Pîrgăreşti, Satu Nou, Nicoreşti, Bahna. Se învecinează la nor-vest cu comuna Tg.Trotuş , iar la sud-est cu comuna Bogdăneşti, la sud-vest cu comuna Oituz iar la nord-est cu oraşul Tg.Ocna.

În anul 1891 satul a mai purtat şi denumirea Tiseşti, cartier al oraşului Tg.Ocna, deoarece în acest cartier localitatea Pîrgăreşti nu este decât la o mică distanţă. Tot în acest an se menţionează că localitatea împreună cu celelalte sate ale comunei Bahna, Satu Nou, Nicoreşti aparţineau de comuna Bogdăneşti. Doar satul Pîrîu Boghii în momentul de faţă aparţine comunei Pîrgăreşti, în 1891 aparţinea de comuna Trotuş.

 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL ÎN COMUNA PÎRGĂREŞTI

Activitatea şcolii a început în ultimul deceniu al secolului trecut, însă documentele se păstrează numai din anul 1919,cele mai vechi fiind distruse,odată cu clădirea nou construită,în timpul primului război mondial,localitatea aflându-se în imediata vecinătate a frontului. Din arhiva preluată de la această şcoală rezultă modul cum s-a desfăşurat învăţământul în localitate,preocupările cadrelor didactice ,dotarea unităţilor cu cele necesare, evoluţia numărului de elevi.

În anul 1919,cursurile s–au desfăşurat într-o sală din localul propriu şi două închiriate, trei învăţători instruind pe cei 124 elevi care frecventau şcoala în condiţii destul de grele, deoarece mobilierul era cu totul insuficient ,iar materialul didactic era inexistent.

În urma insistentelor directorului în anii următori s-a reuşit ca în anul 1926 să se refacă şi extindă clădirea proprie, învăţământul organizându-se numai în aceasta până în anul 1940,când a fost deteriorată de cutremur, fiind renovată la puţin timp.

Pentru dezvoltarea nivelului de cunoştinţe ale elevilor a fost organizată o bibliotecă şcolară care, în anul 1942 număra 299 de volume.Referitor la organizarea şcolii din documente rezultă că acesta a funcţionat până în anul 1926 cu patru clase, apoi cu şapte clase,iar în urma reformei învăţământul din anul 1948, din nou cu patru clase, celelalte urmându-le la Tg.Ocna. În prezent, şcoala generală Pârgăreşti funcţionează cu opt clase.

 

SUPRAFAŢA

Suprafaţa localităţii Pîrgăreşti este de 2.124 ha din care 1836 ha sunt terenuri agricole.

Suprafaţa intravilanului la nivel comună este de 219,05 ha.

Suprafeţele agricole pe categorii de folosinţă pe raza comunei, intravilan şi extravilan, se prezintă astfel:

 

 • teren arabil 618 ha
 • păşuni 573 ha
 • fâneţe 421 ha
 • vii 126 ha
 • livezi 100 ha

 

__________________________

Total teren agricol 1836 ha

 

POPULAŢIE

Populaţia totală la Recensământul Populaţiei şi al locuinţelor din 19 martie 2002 era de 4859 persoane din care:

 

 • bărbaţi 2395
 • femei 2464

 

 

SĂNĂTATE

La nivelul localităţii Pîrgăreşti asistenţa medicală este asigurată de cadre medicale (medici şi asistente medicale),persoane care au o experienţă bună, desfăşurându-şi activitatea într-un local corespunzător şi dotat cu medicamente de prim ajutor. La nivelul comunei se găseşte şi un cabinet medical stomatologic particular.

 

ÎNVĂŢĂMÂNT

La nivelul localităţii Pîrgăreşti ,în prezent funcţionează cinci centre unde sunt educaţi copii din această comună,( două grupe de preşcolari în satele Pîrîu Boghii şi Bahna) câte unul în satele Pîrgăreşti, Satu Nou, Nicoreşti la care activează grupe de preşcolari cu educatoare calificate şi învăţământ primar şi gimnazial la care îşi desfăşoară activitatea învăţători şi profesori din localitate şi alte localităţi.

La ora actuală, structura învăţământului la nivelul localităţii Pîrgăreşti se prezintă astfel:

Numărul unităţilor şcolare: 5

 

 • grădiniţă 2
 • şcoli cu clasele I-VIII 3

 

Populaţia şcolară:

 

 • şcoala primară – 358
 • şcoala gimnazială – 214

 

 

CULTURA

La nivelul localităţii Pîrgăreşti funcţionează o bibliotecă ce numară peste 7000 de volume,cărţi, fiind înregistrat un număr de 372 cititori. Această bibliotecă funcţionează în cadrul primăriei, fiind în îndrumarea unei bibliotecare, cu un program zilnic între orele 8-16. Numărul volumelor de cărţi a fost reînnoit şi completat an de an cu cărţi din toate domeniile şi editurile.

S-a trecut prin reţeaua de calculatoare existente la înmagazinarea întregului fond de carte în baza de date.

 

BISERICI

După credinta ce o au şi a ritualurilor practicate toţi locuitorii acestei comune aparţin cultului religios-catolic şi ortodox. În comuna Pîrgăreşti există 6 biserici, fiecare fiind deservită de câte un preot, toate acestea fiind active în viaţa spirituală a întregii comunităţi după cum urmează:

 

 • biserica din sat Pîrîu Boghii ,având hramul „Sf.Dumitru” ;
 • biserica din sat Pîrgăreşti ,având hramul „ Sf.Maria Regină”;
 • biserica din sat Satu Nou , având hramul „Sf.Mihail”;
 • biserica veche şi nouă din satul Nicoreşti, având hramul „Sf.Maria Îndurerată”;
 • biserica din satul Bahna, având hramul „Înălţarea Sf.Cruci”

 

 

RELIEF – caracteristicile reliefului

Teritoriul comunei Pîrgăreşti se încadrează în regiunea subcarpatică trotuşeană a Carpaţilor Orientali, în zona colinar-depresionară. Comuna se întinde de la culmile Coşnei, până la lunca Trotuşului.Culmile domoale ale dealurilor coboară în trepte până la lunca Trotuşului a cărei înălţime variază între 70 m şi 15 m,asemenea unui larg amfiteatru.

Relieful se prezintă sub forma unor dealuri şi coline pe o zonă restrânsă, situată în extremitatea vestică, cu coame largi sau înguste. Zona versanţilor are o expunere diferită, determinată de direcţia zonelor de văi,în special spre sud şi est. Altitudinea în zonă este între 300 şi 500m.Valorile pantelor sunt cuprinse între 5 şi 45 .

 

CLIMA

Teritoriul comunei Pîrgăreşti se încadrează în zona de climat temperat – continental ,cu veri calde şi ierni răcoroase.

Temperatura medie anuală este de + 9,2 C, cu o maximă de 25 C în luna iulie.

Media anuală a precipitaţiilor este de 633,8 mm, cu o fluctuaţie lunară evidenţiată cu maxim de precipitaţii în luna iunie şi iulie, şi minimă în februarie şi noiembrie.

 

RESURSE ALE SOLULUI ŞI SUBSOLULUI

Nu se cunosc date în ceea ce privesc prospecţiunile geologice pe teritoriul comunei.Nu sunt semnalate resurse ale subsolului.

Având în vedere că o mare parte a teritoriului este amplasat pe malul râului Trotuş,în lunca acestuia sunt cantităţi însemnate de nisip şi pietriş,dar nu sunt exploatate.

Condiţiile pedoclimatice ce caracterizează teritoriul comunei nu sunt propice culturilor agricole.

Clima şi relieful permit dezvoltarea unei vegetaţii alcătuite din păduri ,fâneţe şi păşuni ce ocupă ponderea în teritoriu ,precum şi cultura viţei de vie şi a pomilor fructiferi pe versanţi

Codiţiile pedoclimatice oferă posibilităţi reduse de dezvoltare ale culturilor agricole.Dintre culturile agricole amintim cultura porumbului şi a cartofului. Acestea se dezvoltă mai mult în zona de luncă şi terasă a râului Trotuş, şi pe văile din zona colinară.

 

RELAŢII ÎN TERITORIU

Comuna Pîrgăreşti face parte dintre comunele subcarpatice ale judeţului Bacău şi este situată în partea de sud vest a judeţului, pe partea dreaptă a râului Trotuş, pe D.J.116 Tg.Ocna – comuna Oituz,care tranzitează toate localităţile comunei.

Comuna Pîrgăreşti este formată din cinci sate : Pîrgăreşti – reşedinţa comunei, Pîrîu Boghii,Satu Nou, Nicoreşti şi Bahna. Comuna se învecinează la nord – est cu comuna Tg.Trotuş,la sud- est cu comuna Bogdăneşti ,la sud – vest cu comuna Oituz,iar la nord – vest cu oraşul Tg.Ocna.

Drumul Judeţean 116 tranzitează comuna de la nord la sud pe toată lungimea ei şi face legătura cu oraşul Tg.Ocna. Drumul judeţean are acces la D.N.11- Oneşti-Tg.Secuiesc, în zona comunei Oituz. Acest drum constitue o legătură directă între oraşele de pe valea Trotuşului şi judeţul Covasna,ocolind astfel municipiul Oneşti.

Relaţiile de interdependenţă cele mai importante se realizează cu oraşul Tg.Ocna, care este cel mai apropiat. Comuna asigură forţă de muncă pentru unităţile economice ale municipiului Oneşti şi oraşul Tg.Ocna. Deplasări pentru muncă se fac la S.C. „Teknowear Production” S.R.L. Tg.Ocna şi la S. C.“Lusi Union Confecţii”S.R.L.Tg.Trotuş.

 

MONUMENTE ISTORICE

Localitatea Pîrgăreşti a fost martoră a evenimentelor istorice din cele mai îndepărtate vremuri. Poziţia geografică a făcut ca pe aceste locuri, eroismul românesc să devină legendar în anii primului război mondial.

În această zonă , s-a desfăşurat luptele cumplite cunoscute sub numele de„luptele de la Oituz “.

Majoritatea monumentelor au fost înălţate prin grija „ Asociaţia eroilor”, cu sprijinul moral şi material al veteranilor de război, mulţi dintre ei participanţi la luptele desfăşurate aici.

Trebuie menţionat faptul că în cele două războaie mondiale, au căzut la datorie mulţi credincioşi localnici.

Există însă numeroase ,monumente simple,modeste realizate prin contribuţia localnicilor în semn de omagiu pentru cei căzuţi eroic pe câmpul de luptă.

Monumentul eroilor Pîrgăreşti – a fost înălţat în cinstea fiilor acestui sat, căzuţi eroic pe câmpul de luptă în războiul pentru independenţă 1877-1878, în primul război mondial 1916-1918 şi cel de al doilea război mondial 1941-1945.

Monumentul eroului grenadier Constantin Muşat – de pe dealul Coşna în apropierea cotei 789 m este un monument simplu ridicat în anul 1976 în locul celui ridicat în 1923 şi transportat pe Măgura – Tg.Ocna. Pe placa memorială se poate citi „ Sergent grenadier Constantin Muşat / Reg.2 grăniceri/ Erou legendar al primului război mondial ,căzut eroic în acest loc la 13 august 1917”.

Monumentul eroilor Satu Nou – este un alt monument înălţat în cinstea eroilor căzuţi în marile bătălii de la Oituz .Monumentul construit din piatră se află în centrul satului.Pe monument se află scris : În amintirea eroilor căzuţi cu glorie pe câmpul de onoare pentru întregirea neamului în anii 1916-1918.

Tot pe monument sunt scrise numele unor ostaşi localnici care au murit eroic pe câmpul de luptă din satele Nicoreşti şi Satu Nou.

Monumentul eroilor Nicoreşti – este înălţat în amintirea eroilor căzuţi pe frontul Oituz-Coşna în anul 1916-1918,în apropierea şcolii Nicoreşti. Este construit din piatră în anul 1932.Pe monument scrie : “Monumentul acesta s–a ridicat în onoarea eroilor căzuţi pe frontul Oituz-Coşna în 1916- 1918 ”.

Comments are closed.