2018

Proces Verbal nr. 397 si Minuta nr. 398 din 19.01.2018

Hotararea 1/19.01.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Pirgaresti pentru perioada ianuarie-martie 2018

Hotararea 2/19.01.2018 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Pirgaresti pe trimestrul IV al anului 2017

Hotararea 3/19.01.2018 privind completarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2017

Hotararea 4/19.01.2018 privind aprobarea retelei scolare a comunei Pirgaresti pentru anul scolar 2018-2019

Hotararea 5/19.01.2018 privind stabilirea componentei Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Pirgaresti

Hotararea 6/19.01.2018 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau”

Hotararea 7/19.01.2018 privind aprobarea atribuirii si incheierii contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in Judetul Bacau

Hotararea 8/19.01.2018 pentru aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB

Hotararea 9/19.01.2018 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local Pirgaresti nr. 39/12.11.2010 privind aprobarea mastre Planului in sectorul de apa si apa uzata din judetul Bacau, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea 10/19.01.2018 privind propunerea consiliului local cu privire la evaluarea performantelor profesionale ale secretarului comunei Pirgaresti pentru anul 2017

Hotararea 11/19.01.2018 pentru modificarea HCL nr. 78 din 26.10.2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

 

Proces Verbal nr. 996 si Minuta nr. 997 din 18.02.2018

Hotararea 12/18.02.2018 privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe anul 2017

Hotararea 13/18.02.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

Hotararea 14/18.02.2018 privind aprobarea planului de investitii pentru anul 2018

Hotararea 15/18.02.2018 privind indexarea in anul 2018 a chiriilor si a redeventei la imobilele inchireiate si concesionate

Hotararea 16/18.02.2018 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2018 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Hotararea 17/18.02.2018 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Pirgaresti si serviciilor publice de interes local

Hotararea 18/18.02.2018 pentru aprobarea documentului PRIORITATI-OBIECTIVE-PLAN DE ACTIUNI privind dezvoltarea economico-sociala a comunei Pirgaresti in anul 2018

Hotararea 19/18.02.2018 privind completarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2018

 

Proces Verbal nr. 1783 si Minuta nr. 1784 din 26.03.2018

Hotararea 20/26.03.2018 privind completarea Planului de investitii pentru anul 2018

Hotararea 21/26.03.2018 privind completarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2018

Hotararea 22/26.03.2018 privind aprobarea rezultatelor inventarierii pentru anul 2017 a elementelor de activ si de pasiv si casarea unor bunuri

Hotararea 23/26.03.2018 pentru completarea HCL nr. 15 din 18.02.2018

Hotararea 24/26.03.2018 privind aprobarea “Programului de masuri de gospodarire a localitatii pe anul 2018”, precum si sanctionarea faptelor de incalcare a normelor privind buna gospodarire si intretinere a localitatii

Hotararea 25/26.03.2018 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Pirgaresti si serviciilor publice de interes local

Hotararea 26/26.03.2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 1 din 22.01.2009 privind aprobarea atribuirii de denumiri strazilor din comuna Pirgaresti

Hotararea 27/26.03.2018 pentru insusirea Raportului anual elaborat de Primarul comunei Pirgaresti privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Pirgaresti si activitatea administratiei publice locale in anul 2017

Hotararea 28/26.03.2018 pentru respingerea Proiectului de hotarare privind aprobarea excluderii din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau a orasului Comanesti

Hotararea 29/26.03.2018 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

 

Proces Verbal nr. 2285 si Minuta nr. 2286 din 20.04.2018

Hotararea 30/20.04.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Pirgaresti pentru perioada aprilie-iunie 2018

Hotararea 31/20.04.2018 privind modificarea si completarea Anexei privind achizitiile directe si completarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2018

Hotararea 32/20.04.2018 privind aprobarea contributiei Consiliului local al comunei Pirgaresti pentru anul 2018, la finantarea activitatii de asistenta sociala in baza costurilor medii anuale stabilite pentru persoana cu handicap

Hotararea 33/20.04.2018 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Pirgaresti pe trimestrul I al anului 2018

Hotararea 34/20.04.2018 privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice pentru anul 2018

 

Proces Verbal nr. 3062 si Minuta nr. 3063 din 31.05.2018

Hotararea 35/31.05.2018 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea numarului utilizatorilor serviciului public de salubrizare in vederea calcularii taxei speciale de salubrizare

Hotararea 36/31.05.2018 privind completarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2018

Hotararea 37/31.05.2018 privind scoaterea din evidenta fiscala a debitelor ce reprezinta amenzi ale persoanelor fizice decedate

Hotararea 38/31.05.2018 privind repartizarea de sume banesti unitatilor de cult religios din comuna Pirgaresti

Hotararea 39/31.05.2018 privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Pirgaresti

Hotararea 40/31.05.2018 privind aprobarea valorii de investitie pentru “Achizitie buldoexcavator pentru primaria conumei Pirgaresti, judetul Bacau”

Hotararea 41/31.05.2018 privind aprobarea valorii de investitie pentru proiectul “Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Pirgaresti, judetul Bacau”

Hotararea 42/31.05.2018 privind modificarea Planului de investitii pentru anul 2018

Hotararea 43/31.05.2018 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

 

Proces Verbal nr. 3703 si Minuta nr. 3704 din 28.06.2018

Hotararea 44/28.06.2018 privind aprobarea achizitionarii unui tractor, a unei remorci cu doua axe, a unei cuple remorca si a unei roti de rezerva cu suport pentru deservirea Primariei comunei Pirgaresti

Hotararea 45/28.06.2018 privind completarea Planului de investitii pentru anul 2018

Hotararea 46/28.06.2018 privind completarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2018

Hotararea 47/28.06.2018 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

Hotararea 48/28.06.2018 privind aprobarea numarului de posturi al asistentilor personali si incheierea contractelor individuale de munca ale acestora in anul 2018

 

Proces Verbal nr. 4324 si Minuta nr. 4323 din 26.07.2018

Hotararea 49/24.07.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Pirgaresti pentru perioada iulie-septembrie 2018

Hotararea 50/26.07.2018 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului DORVOS VINCENTIU FLORIN

Hotararea 51/26.07.2018 privind validarea mandatului de consilier local al domnului ROTARU CIRIL, in Consiliul Local al comunei Pirgaresti, judetul Bacau

Hotararea 52/26.07.2018 privind modificarea HCL nr. 38 din 29.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Pirgaresti

Hotararea 53/26.07.2018 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Pirgaresti pe trimestrul II al anului 2018

Hotararea 54/26.07.2018 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

Hotararea 55/26.07.2018 privind completarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2018

Hotararea 56/26.07.218 privind modificarea Statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului comunei Pirgaresti si serviciilor publice de interes local

 

Proces Verbal nr. 5069 si Minuta nr. 5070 din 30.08.2018

Hotararea 57/30.08.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Pirgaresti pentru luna August 2018

Hotararea 58/30.08.2018 privind completarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2018

Hotararea 59/30.08.2018 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Pirgaresti, judetul Bacau

Hotararea 60/30.08.2018 privind suplimentarea numarului de posturi al asistentilor personali si incheierea contractelor individuale de munca ale acestora in anul 2018

 

Proces Verbal nr. 5634 si Minuta nr. 5635 din 27.09.2018

Hotararea 61/27.09.2018 privind desenmarea reprezentantilor Consiliului Local Pirgaresti in Consiliul de Administratie al Scolii gimnaziale “Vasile Ghe. radu” din sat Satul Nou

Hotararea 62/27.09.2018 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Pirgaresti care sa faca parte din Comisia de evaluare si asigurare a calitatii in invatamant a Scolii gimnaziale “Vasile Ghe. Radu” din sat SATUL NOU

Hotararea 63/27.09.2018 privind modificarea HCL 95 din 13.12.2017 privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pirgaresti si structurilor subordonate Consiliului Local in anul 2018

Hotararea 64/27.09.2018 privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul mediu lunar de carburanti al tractorului cu remorca marca BELARUS aflat in dotarea proprie a UAT Pirgaresti

Hotararea 65/27.09.2018 privind completarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2018

Hotatarea 66/27.09.2018 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

Hotararea 67/27.09.2018 privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Pirgaresti

Hotararea 68/27.09.2018 privind aprobarea nivelului pierderilor de apa de 18% aferente sistemului de alimentare cu apa statie tratarea apa bruta Darmanesti

 

Proces Verbal nr. 6240 si Minuta nr. 6239 din 25.10.2018

Hotararea 69/25.10.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Pirgaresti pentru perioada octombrie – decembrie 2018

Hotararea 70/25.10.2018 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei pirgaresti pe trimestrul III al anului 2018

Hotararea 71/25.10.2018 privind modificarea Planului de investitii pentru anul 2018

Hotararea 72/25.10.2018 privind completarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2018

Hotararea 73/25.10.2018 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

Hotararea 74/25.10.2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

 

Proces Verbal nr. 7051 si Minuta nr. 7052 din 29.11.2018

Hotararea 75/29.11.2018 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre S.C. DELGAZ GRID S.A. a retelei electrice, de interes public, de joasa tensiune si a suprafetei de 1,5 mp teren ocupat definitiv de fundatia stalpilor din reteaua electrica.

Hotararea 76/29.11.2018 privind modificarea HCL nr. 74 din 25.10.2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

Hotararea 77/29.11.2018 privind aprobarea organizarii evenimentului “Nunta de Aur 2018” prin acordarea unei indemnizatii financiare, cuplurilor din comuna Pirgaresti care au implinit 50 de ani de casatorie

Hotararea 78/29.11.2018 privind aprobarea alocarii sumei de 6.500 lei din bugetul local pentru organizarea manifestarilor ce se vor desfasura in comuna Pirgaresti cu prilejul sarbatorilor de iarna

Hotararea 79/29.11.2018 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

Hotararea 80/29.11.2018 privind completarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2018

Hoararea 81/29.11.2018 privind respingerea Proiectului de hotarare privind aprobarea planului anual de evolutie a taxei de salubrizare actualizat pentru proiectul “Sistem integrat de managenent al deseurilor solide in judetul Bacau”

 

Proces verbal nr. si minuta nr. din 20.12.2018

Hotararea 82/20.12.2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 74 din 25.10.2018 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019

Hotararea 83/20.12.2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 75 din 29.11.2018 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute catre S.C. DELGAZ GRID S.A. a retelei electrice de interes public

Hotararea 84/20.12.2018 privind stabilirea salariilor de baza ale functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pirgaresti

Hotararea 85/20.12.2018 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul

Hotararea 86/20.12.2018 privind completarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2018

Hotararea 87/27.12.2018 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

Hotararea 88/27.12.2018 privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la Documentul de pozitie privind modul de implementare a proiectului “Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau”

Hotararea 89/27.12.2018 privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii de colectare si transport deseuri municipale in judetul Bacau

Hotararea 90/27.12.2018 privind acordarea unei subventii din bugetul public local pentru finantarea serviciului public de salubrizare

Hotararea 91/27.12.2018 privind aprobarea Planului anual de evolutie al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru “Proiectul integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau”

Comments are closed.