2018

Proces Verbal nr. 397 si Minuta nr. 398 din 19.01.2018

Hotararea 1/19.01.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Pirgaresti pentru perioada ianuarie-martie 2018

Hotararea 2/19.01.2018 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Pirgaresti pe trimestrul IV al anului 2017

Hotararea 3/19.01.2018 privind completarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2017

Hotararea 4/19.01.2018 privind aprobarea retelei scolare a comunei Pirgaresti pentru anul scolar 2018-2019

Hotararea 5/19.01.2018 privind stabilirea componentei Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Pirgaresti

Hotararea 6/19.01.2018 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul “Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau”

Hotararea 7/19.01.2018 privind aprobarea atribuirii si incheierii contractului de Delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in Judetul Bacau

Hotararea 8/19.01.2018 pentru aprobarea cotizatiei anuale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Bacau – ADIB

Hotararea 9/19.01.2018 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului Local Pirgaresti nr. 39/12.11.2010 privind aprobarea mastre Planului in sectorul de apa si apa uzata din judetul Bacau, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea 10/19.01.2018 privind propunerea consiliului local cu privire la evaluarea performantelor profesionale ale secretarului comunei Pirgaresti pentru anul 2017

Hotararea 11/19.01.2018 pentru modificarea HCL nr. 78 din 26.10.2017 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018

 

Proces Verbal nr. 996 si Minuta nr. 997 din 18.02.2018

Hotararea 12/18.02.2018 privind aprobarea incheierii exercitiului bugetar pe anul 2017

Hotararea 13/18.02.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

Hotararea 14/18.02.2018 privind aprobarea planului de investitii pentru anul 2018

Hotararea 15/18.02.2018 privind indexarea in anul 2018 a chiriilor si a redeventei la imobilele inchireiate si concesionate

Hotararea 16/18.02.2018 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari ce vor fi efectuate in anul 2018 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Hotararea 17/18.02.2018 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Pirgaresti si serviciilor publice de interes local

Hotararea 18/18.02.2018 pentru aprobarea documentului PRIORITATI-OBIECTIVE-PLAN DE ACTIUNI privind dezvoltarea economico-sociala a comunei Pirgaresti in anul 2018

Hotararea 19/18.02.2018 privind completarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2018

 

Proces Verbal nr. 1783 si Minuta nr. 1784 din 26.03.2018

Hotararea 20/26.03.2018 privind completarea Planului de investitii pentru anul 2018

Hotararea 21/26.03.2018 privind completarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2018

Hotararea 22/26.03.2018 privind aprobarea rezultatelor inventarierii pentru anul 2017 a elementelor de activ si de pasiv si casarea unor bunuri

Hotararea 23/26.03.2018 pentru completarea HCL nr. 15 din 18.02.2018

Hotararea 24/26.03.2018 privind aprobarea “Programului de masuri de gospodarire a localitatii pe anul 2018”, precum si sanctionarea faptelor de incalcare a normelor privind buna gospodarire si intretinere a localitatii

Hotararea 25/26.03.2018 privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Pirgaresti si serviciilor publice de interes local

Hotararea 26/26.03.2018 privind modificarea si completarea HCL nr. 1 din 22.01.2009 privind aprobarea atribuirii de denumiri strazilor din comuna Pirgaresti

Hotararea 27/26.03.2018 pentru insusirea Raportului anual elaborat de Primarul comunei Pirgaresti privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Pirgaresti si activitatea administratiei publice locale in anul 2017

Hotararea 28/26.03.2018 pentru respingerea Proiectului de hotarare privind aprobarea excluderii din Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau a orasului Comanesti

Hotararea 29/26.03.2018 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

 

Proces Verbal nr. 2285 si Minuta nr. 2286 din 20.04.2018

Hotararea 30/20.04.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei Pirgaresti pentru perioada aprilie-iunie 2018

Hotararea 31/20.04.2018 privind modificarea si completarea Anexei privind achizitiile directe si completarea Programului anual al achizitiilor publice pentru anul 2018

Hotararea 32/20.04.2018 privind aprobarea contributiei Consiliului local al comunei Pirgaresti pentru anul 2018, la finantarea activitatii de asistenta sociala in baza costurilor medii anuale stabilite pentru persoana cu handicap

Hotararea 33/20.04.2018 privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Pirgaresti pe trimestrul I al anului 2018

Hotararea 34/20.04.2018 privind aprobarea Planului de ocupare al functiilor publice pentru anul 2018

 

Proces Verbal nr. si Minuta nr. din 31.05.2018

Hotararea 35/31.05.2018 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea numarului utilizatorilor serviciului public de salubrizare in vederea calcularii taxei speciale de salubrizare

Hotararea 36/31.05.2018 privind completarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2018

Hotararea 37/31.05.2018 privind scoaterea din evidenta fiscala a debitelor ce reprezinta amenzi ale persoanelor fizice decedate

Hotararea 38/31.05.2018 privind repartizarea de sume banesti unitatilor de cult religios din comuna Pirgaresti

Hotararea 39/31.05.2018 privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Pirgaresti

Hotararea 40/31.05.2018 privind aprobarea valorii de investitie pentru “Achizitie buldoexcavator pentru primaria conumei Pirgaresti, judetul Bacau”

Hotararea 41/31.05.2018 privind aprobarea valorii de investitie pentru proiectul “Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Pirgaresti, judetul Bacau”

Hotararea 42/31.05.2018 privind modificarea Planului de investitii pentru anul 2018

Hotararea 43/31.05.2018 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

Hotararea 44/28.06.2018 privind aprobarea achizitionarii unui tractor, a unei remorci cu doua axe, a unei cuple remorca si a unei roti de rezerva cu suport pentru deservirea Primariei comunei Pirgaresti

Hotararea 45/28.06.2018 privind completarea Planului de investitii pentru anul 2018

Hotararea 46/28.06.2018 privind completarea Anexei privind achizitiile directe pentru anul 2018

Hotararea 47/28.06.2018 privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018

Hotararea 48/28.06.2018 privind aprobarea numarului de posturi al asistentilor personali si incheierea contractelor individuale de munca ale acestora in anul 2018

Comments are closed