Consiliul Local

Consilieri locali :

1. BORTOS CORNEL                                                      8. BUTUCARU DANIELA

2. ALEXE AMBROZIE                                                    9. DORVOS VALENTIN

3. BALINT EUGEN                                                        10. DORVOS VINCENTIU-FLORIN

4. BEJENARU NICU                                                      11. LENGHEN MIHAI-EMIL

5. BODEA GHEORGHE                                                 12. TRIFAN DANIEL

6. BORTOC GABRIEL                                                   13. UNGURU VIOREL

7. BORTOS GABRIELA

 

 Comisii de specialitate :

Comisia pentru programe de dezvoltare economico–socială,buget finanţe,administrarea domeniului public şi privat al comunei,agricultură,gospodărire comunală,protecţia mediului şi comerţ formată din:

 • TRIFAN DANIEL – preşedinte
 • BORTOS CORNEL
 • ALEXE AMBROZIE
 • BORTOS GABRIELA
 • UNGURU VIOREL

Comisia pentru învăţământ,sănătate,cultură,protecţie socială,activităţi sportive şi de agrement formată din:

 • BODEA GHEORGHE – preşedinte
 • BALINT EUGEN
 • BUTUCARU DANIELA

Comisia pentru administraţie publică ,juridică,apărarea ordinei publice a drepturilor cetăţenilor, formată din:

 • LENGHEN MIHAI-EMIL – preşedinte
 • BEJENARU NICU
 • BORTOC GABRIEL
 • DORVOS VALENTIN
 • DORVOS VINCENTIU-FLORIN

Comments are closed.